cho thuê nhà bạt không gian
Công ty tổ chức sự kiện tại Hà Nội, công ty event tại Hà Nội
Menu
  • Cho thuê nhà bạt không gian

    Cho thuê nhà bạt không gian
    Công ty tổ chức sự kiện CNN media cho thuê nhà bạt không gian tại Hà Nội khổ độ từ 8m - 24m, diện tích theo yêu cầu, mái bạt màu trắng sạch, đẹp, thẩm mỹ cao.  
0904.590.486